Tắt Pingback và Trackback trong WordPress

Tắt Pingback và Trackback trong WordPress

Xin chào các bạn, trong quá trình viết blog và làm nội dung cho trang blog của mình có lắm lúc tôi cảm thấy vô cùng phiền các PingBack và Trackback từ chính các bài viết của mình sang các bài viết khác cùng trên blog!

Quá trình xây dựng liên kết nội bộ (Internal link) sẽ cho ra rất nhiều các Pingback làm tôi như bị rối não khi hàng ngày phải xóa đi chúng trong phần Comment của blog và tôi đã suy nghĩ đến việc xóa hết chúng đi.

Tuy nhiên sẽ có một vấn đề phát sinh đó là khi tắt chúng đi tôi sẽ không thể theo dõi các bài viết trên blog khác về blog của tôi!

Xem thêm:

Pingback và Trackback là gì?

Thật vui là hôm nay tôi đã sưu tầm được một đoạn code cho phép chặn PingBack và Trackback của blog mỗi khi bắt gặp một PingBack và Trackback của chính blog đó! Tức là nó sẽ chỉ tắt đi các đường dẫn này trên blog của tôi mà thôi, sau đây là đoạn code hi vọng nó cũng có thể giúp ích được cho bạn:

function disable_self_trackback( &$links ) {
foreach ( $links as $l => $link )
if ( 0 === strpos( $link, get_option( 'home' ) ) )
unset($links[$l]);
}
add_action( 'pre_ping', 'disable_self_trackback' );

Đưa đoạn code này vào file functions.php của giao diện để xem nó có hoạt động không nhé!

Chúc các bạn thành công!

2 thoughts on “Tắt Pingback và Trackback trong WordPress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *