Duyệt bởi
Tag: wordpress tip

Breadcrumbs là gì ? Vai trò breadcrumbs trong SEO, Cách thêm breadcrumbs cho WordPress

Breadcrumbs là gì ? Vai trò breadcrumbs trong SEO, Cách thêm breadcrumbs cho WordPress

Breadcrumbs là một loại thẻ đều hướng trong website giúp khách truy cập biết họ đang ở đâu trong trang web của bạn, có thể hiểu đơn giản rằng breadcrumbs là bảng chỉ đường giúp mọi người có thể biết rõ mình đang ở đâu