Một số code giúp bạn tùy biến Genesis

Một số code giúp bạn tùy biến Genesis

mot so code giup tuy bien Genesis

Xin chào các bạn, dạo gần đây mình đã quay trở lại sử dụng Genesis cho LuanBui.com, đó là điều bạn có thể dễ dàng nhận ra khi truy cập vào blog này. Có thể nói rằng mình rất mê Genesis, không hiểu sao nhưng mình vẫn muốn sử dụng và tùy biến nó mặc dù so với các theme của các nhà cung cấp khác thì nó khó sử dụng hơn nhiều. Có thể mình rất thích vọc phá nên việc có cái Genesis child themes để tùy biến cũng làm mình rất thích thú!

Trong quá trình đó mình có sưu tầm và sử dụng một số đoạn code giúp tùy biến Genesis từ chính Studiopress đã được việt hóa muốn chia sẻ với các bạn. Nếu không có lưu ý gì đặc biệt tất cả các đoạn code này điều sẽ được đưa vào file functions.php của child theme Genesis bạn đang dùng

I. Tổng hợp code giúp tùy biến Author Box trong Genesis

1. Loại bỏ Author Box ra khỏi bài viết:

Chèn 1 trong 2 code sau đây, tùy thuộc vào việc child theme mà bạn đang sử dụng là XHTML hay HTML5.

//* Loại bỏ Author Box ra khỏi bài viết trong Genesis XHTML Themes
remove_action( 'genesis_after_post', 'genesis_do_author_box_single' );
//* Loại bỏ Author Box ra khỏi bài viết trong Genesis HTML5 Themes
remove_action( 'genesis_after_entry', 'genesis_do_author_box_single', 8 );

2. Kích hoạt Author Box cho tất cả các bài viết:

//* Kích hoạt Author Box trong Genesis
add_filter( 'get_the_author_genesis_author_box_single', '__return_true' );

3. Kích hoạt Author Box cho trang lưu trữ:

//* Kích hoạt Author Box cho trang lưu trữ
add_filter( 'get_the_author_genesis_author_box_archive', '__return_true' );

4. Tùy chỉnh tiêu đề cho Author Box:

//* Tùy chỉnh tiêu đề cho Author Box trong Genesis
add_filter( 'genesis_author_box_title', 'custom_author_box_title' );
function custom_author_box_title() {
return 'Thông tin tác giả';
}

5. Tùy chỉnh kích thước của Gravatar trong Author Box:

//* Tùy chỉnh kích thước Gravatar trong Author Box
add_filter( 'genesis_author_box_gravatar_size', 'author_box_gravatar_size' );
function author_box_gravatar_size( $size ) {
return '80';
}

6. Tùy biến giao diện của Author Box:

Các bạn có thể chèn nó vào file style.css của child theme đang dùng, sau đó chỉnh sửa các thông số sao cho phù hợp.

/* Author Box
------------------------------------------------------------ */

.author-box {
background-color: #f5f5f5;
border: 1px solid #ddd;
margin: 0 0 40px;
overflow: hidden;
padding: 10px;
}

.author-box p {
font-size: 14px;
}

II.Tổng hợp code tùy biến nút điều hướng trong Genesis

1. Tùy biến/ Việt hóa nút Next Page

//* Tùy biến nút Next Page trong Genesis
add_filter ( 'genesis_next_link_text' , 'sp_next_page_link' );
function sp_next_page_link ( $text ) {
return 'Trang sau »';
}

2. Tùy biến/ Việt hóa nút Previous Page

//* Tùy biến nút Previous Page trong Genesis
add_filter ( 'genesis_prev_link_text' , 'sp_previous_page_link' );
function sp_previous_page_link ( $text ) {
return '« Trang trước';
}

III.Tổng hợp code giúp tùy biến khung tìm kiếm trong Genesis

1. Tùy biến dòng chữ trong khung nhập dữ liệu

//* Tùy biến dòng chữ trong khung nhập dữ liệu tìm kiếm của Genesis
add_filter( 'genesis_search_text', 'sp_search_text' );
function sp_search_text( $text ) {
return esc_attr( 'Tìm kiếm trên blog của tôi...' );
}

2. Tùy biến nút tìm kiếm

//* Tùy biến nút tìm kiếm trong Genesis
add_filter( 'genesis_search_button_text', 'sp_search_button_text' );
function sp_search_button_text( $text ) {
return esc_attr( 'Tìm kiếm' );
}

3. Tùy biến nhãn của khung tìm kiếm

//* Tùy biến nhãn của khung tìm kiếm trong Genesis
add_filter( 'genesis_search_form_label', 'sp_search_form_label' );
function sp_search_form_label ( $text ) {
return esc_attr( 'Khung tìm kiếm' );
}

IV.Tổng hợp code tùy biến khung bình luận trong Genesis

1. Tùy biến comments link text:

//* Tùy biến comments link trong Genesis
add_filter( 'genesis_post_info', 'sp_post_info_filter' );
function sp_post_info_filter( $post_info ) {
return '[post_comments zero="Để lại một bình luận" one="1 Bình luận" more="% Bình luận"]';
}

2. Tùy biến Comments title text:

//* Tùy biến comments title text trong Genesis
add_filter( 'genesis_title_comments', 'sp_genesis_title_comments' );
function sp_genesis_title_comments() {
$title = '<h3>Bình luận</h3>';
return $title;
}

3. Tùy biến Trackbacks title text:

//* Tùy biến trackbacks title trong Genesis
add_filter( 'genesis_title_pings', 'sp_title_pings' );
function sp_title_pings() {
echo '<h3>Trackbacks</h3>';
}

4. Tùy biến dòng chữ Speak Your Mind/ Leave a Comment:

//* Tùy biến dòng chữ Speak Your Mind trong Genesis
add_filter( 'comment_form_defaults', 'sp_comment_form_defaults' );
function sp_comment_form_defaults( $defaults ) {
$defaults['title_reply'] = __( 'Để lại một bình luận' );
return $defaults;

}

5. Tùy biến author says text:

>//* Tùy biến author says text trong Genesis
add_filter( 'comment_author_says_text', 'sp_comment_author_says_text' );
function sp_comment_author_says_text() {
return 'author says';
}

6. Tùy biến kích thước của Gravatar:

//* Tùy biến kích thước của Gravatar trong Genesis
add_filter( 'genesis_comment_list_args', 'sp_comments_gravatar' );
function sp_comments_gravatar( $args ) {
$args['avatar_size'] = 96;
return $args;
}

7. Tùy biến nút Submit:

//* Tùy biến nút Submit trong Genesis
add_filter( 'comment_form_defaults', 'sp_comment_submit_button' );
function sp_comment_submit_button( $defaults ) {

$defaults['label_submit'] = __( 'Đăng bình luận', 'custom' );
return $defaults;

}

8. Thêm nội quy vào khung bình luận:

 

//* Thêm nội quy vào khung bình luận trong Genesis
add_action( 'genesis_after_comments', 'sp_comment_policy' );
function sp_comment_policy() {
if ( is_single() && !is_user_logged_in() && comments_open() ) {
?>
<div class="comment-policy-box">
<p class="comment-policy"><small><strong>Nội quy bình luận:</strong>Viết nội quy bình luận của bạn vào đây.</small></p>
</div>
<?php
}
}

9. Loại bỏ các thẻ HTML được cho phép bên trên khung bình luận:

//* Loại bỏ các thẻ HTML được cho phép bên trên khung bình luận trong Genesis
add_filter( 'comment_form_defaults', 'sp_remove_comment_form_allowed_tags' );
function sp_remove_comment_form_allowed_tags( $defaults ) 

$defaults['comment_notes_after'] = '';
return $defaults;

}

V.Ẩn sidebar trong giao diện mobile của Genesis

//* Ẩn sidebar trong Genesis khi ở giao diện mobile
add_action( 'get_header', 'remove_sidebars_mobile' );
function remove_sidebars_mobile() {

if ( wp_is_mobile() ) {
# Force full width content
add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
}

}

VI.Tùy biến post info, post meta trong Genesis child theme

1.Tùy biến post info:

# Tùy biến post info trong Genesis
add_filter('genesis_post_info', 'be_post_info_filter');
function be_post_info_filter($post_info) {
$post_info = 'Đăng bởi [post_author_posts_link] lúc [post_time]
ngày [post_date] [post_comments zero="0 Bình luận" one="1 Bình luận" more="% Bình luận"] [post_edit]';
return $post_info;
}

2.Tùy biến post meta:

# Tùy biến post meta trong Genesis
add_filter('genesis_post_meta', 'be_post_meta_filter');
function be_post_meta_filter($post_meta) {
$post_meta = '[post_categories sep="/" before="Chuyên mục: "] [post_tags sep="/" before="Từ khóa tìm kiếm: "]';
return $post_meta;
}

XII.Thêm bài trước/bài sau vào dưới phần Comment

//*Bài viết trước và sau dưới phần bình luận
add_action('genesis_after_comment_form', 'custom_post_nav');
function custom_post_nav(){?>
<div style="font-size:13px; padding:2px;">
<?php previous_post_link('<b>Bài viết trước: %link') ?><br />
<?php next_post_link('<b>Bài viết tiếp: %link') ?>
</div>
<?php }

Chúc các bạn thành công khi sử dụng  Genesis!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *